ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 332
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 97.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 85.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 85.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 75.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 63.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 62.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62.67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 - -  
23 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน