ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 330
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 4  
8 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 72 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 72 เงิน 13  
17 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 72 เงิน 13  
18 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 18  
23 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 18  
24 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 39 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 39 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
27 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน