ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 328
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 64.30 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62.60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 62.60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 62.60 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 61.60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 61.30 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 57.60 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 49.60 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 48.60 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 48.60 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 48.60 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 48.30 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 47.30 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 47 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 46.60 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 46 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 45.60 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน