ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 326
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 56 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 56 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 56 เข้าร่วม 17  
21 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน