ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 93.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 91.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 84.64 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 70.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 68.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68.33 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 66.66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านป่าสน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3 63.66 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน