ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 324
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 73 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
26 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สพป. บึงกาฬ - -  
27 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน