ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 85.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 85.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.30 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 83.30 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.30 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.30 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 31  
33 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 71 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70.30 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70.30 เงิน 34  
36 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. นครพนม เขต 1 63.30 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 62.30 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 61.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 61.30 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านป่าสน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3 61 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 61 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 60.60 ทองแดง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน