ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 9  
12 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 15  
19 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 15  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 77 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 20  
24 โรงเรียนหัวสระวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 20  
25 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 25  
29 โรงเรียนหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 25  
30 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 30  
34 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 30  
35 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านตาโมม สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 40  
42 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 71 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 71 เงิน 42  
44 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 68 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 68 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง สพป. อุดรธานี เขต 1 67 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 67 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 66 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 65 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน