ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 317
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกำแมด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 55 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 55 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 55 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 55 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สพป. บึงกาฬ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน