ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 10  
15 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 10  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 10  
17 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 10  
18 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 10  
19 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 10  
20 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 10  
21 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 10  
22 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านแขว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 28  
31 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 33  
36 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 33  
37 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 33  
38 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 33  
39 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 33  
40 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 33  
41 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79 เงิน 41  
44 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 41  
45 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 41  
46 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 41  
47 โรงเรียนบ้านป่าสน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 47  
50 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน