ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านน้ำภู สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 78 เงิน 14  
19 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านดงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 19  
24 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 19  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 25  
29 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 25  
30 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านมะยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 68 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 68 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68 ทองแดง 34  
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 34  
41 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 34  
42 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 68 ทองแดง 34  
43 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 34  
44 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 34  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67 ทองแดง 45  
50 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง 45  
51 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 45  
52 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 67 ทองแดง 45  
53 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67 ทองแดง 45  
54 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 45  
55 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 66 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 55  
59 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน