ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 17  
22 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 17  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 23  
29 โรงเรียนห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 23  
30 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 23  
31 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 31  
32 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 31  
34 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 31  
35 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 36  
38 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 36  
39 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 42  
44 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 42  
45 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 47  
49 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 50  
53 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 50  
54 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 54  
56 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 54  
57 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 75 เงิน 57  
58 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 57  
59 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 57  
60 โรงเรียนบ้านดอนฮี สพป. ยโสธร เขต 2 68 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 68 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน