ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 26  
28 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 79 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านอาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 29  
32 โรงเรียนสันติรักษ์ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 29  
33 โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านคันเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 35  
38 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 43  
44 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 73 เงิน 43  
45 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก สพป. ขอนแก่น เขต 3 71 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง สพป. ขอนแก่น เขต 4 69 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านโคก สพป. เลย เขต 3 68 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 65 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน