ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 91.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 88.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 28  
32 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 28  
33 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 33  
34 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 77.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 76.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 75.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 73.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 47  
48 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71.50 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 70.50 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 69 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 65 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน