ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเพชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านบัวท่า สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านหนองเป้า สพป. ยโสธร เขต 1 93 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง 4  
14 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 93 ทอง 4  
15 โรงเรียนบ้านแก่งม่วงแก่วตาว(นาดี) สพป. เลย เขต 3 93 ทอง 4  
16 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง 4  
17 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง 4  
18 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง 4  
19 โรงเรียนบ้านกุดแท่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านหนองพันทา สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 19  
26 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 19  
27 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 19  
28 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 19  
29 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 19  
30 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 19  
31 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 19  
32 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 32  
37 โรงเรียนสระโพนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 32  
38 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 32  
39 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 32  
40 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 40  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 42  
43 โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 42  
44 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 42  
46 โรงเรียนบ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 42  
47 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 42  
48 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 42  
49 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 49  
50 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน(รวมธรรมราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 49  
53 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 49  
54 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 49  
55 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 49  
56 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 49  
57 โรงเรียนบ้านคอนสา สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านตังหมอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 57  
61 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน