ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 285
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน