ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองไศล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกาลึม สพป. อุดรธานี เขต 4 85.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. ยโสธร เขต 2 81.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 80.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.10 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 78.30 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.10 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.66 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 77.30 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 74.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 73.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 73 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ สพป. นครพนม เขต 1 72.30 เงิน 45  
46 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 71.60 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านกุดขนวน สพป. อุดรธานี เขต 2 71.10 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 71 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70.60 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านลำดวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70.30 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 69.30 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 69 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 68.60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 68.10 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 66.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65.60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. สกลนคร เขต 1 65.30 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน