ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 97.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 81.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 76.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 75.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 74.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านวังปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 74.33 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.33 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองเตย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 68.66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 66.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 65.33 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 65.33 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 61 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  
34 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 - -  
35 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  
36 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน