ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 97.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 93.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห่องเตย สพป. อำนาจเจริญ 92.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ สพป. บึงกาฬ 90.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.70 ทอง 11  
13 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 1 89.70 ทอง 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 89.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 87.70 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 86.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบะแค สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.70 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.70 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านตามุย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.30 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.30 ทอง 26  
27 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.30 ทอง 26  
28 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 83.70 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม สพป. สกลนคร เขต 2 82.70 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.70 ทอง 30  
32 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.70 ทอง 30  
33 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.70 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 79.30 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.70 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.70 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.70 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.70 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโดนโอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 42  
45 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน