ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง สพป. สกลนคร เขต 1 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 92.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านมะเขือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.33 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 80.66 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 77.66 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.33 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก สพป. สกลนคร เขต 2 76.66 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.66 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 74.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน สพป. บึงกาฬ 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 72.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต 3 69.33 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69.33 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 68.66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68.33 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65.33 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
52 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 - -  
53 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ สพป. อุดรธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน