ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 90.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 86.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 86.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) สพป. อุดรธานี เขต 3 84.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 83.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 82.40 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.40 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 82.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สพป. อุดรธานี เขต 1 82.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 81.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.40 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.40 ทอง 33  
37 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.40 ทอง 33  
38 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 81.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.20 ทอง 43  
45 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 80.20 ทอง 43  
46 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.20 ทอง 43  
47 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 78.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 78.40 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.20 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.40 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.20 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.20 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน