ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุดรธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. ยโสธร เขต 1 74 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน 18  
23 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 18  
24 โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 18  
25 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 18  
26 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา สพป. เลย เขต 1 74 เงิน 18  
27 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74 เงิน 18  
28 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 18  
29 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 29  
31 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 67 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนฮั้วเคี้ยววิทยาลัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 64 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 63 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 63 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 47  
51 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 สพป. นครราชสีมา เขต 3 62 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม สพป. บึงกาฬ 61 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. นครพนม เขต 2 61 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 61 ทองแดง 55  
59 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน