ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านรุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 7  
11 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 7  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 12  
17 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 12  
18 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 18  
22 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 27  
32 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 27  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 36  
38 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 39  
41 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 39  
42 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 42  
44 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ 76 เงิน 42  
45 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 45  
48 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 74 เงิน 48  
49 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 48  
51 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 51  
54 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 72 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 72 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 64 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 61 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน