ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) สพป. ยโสธร เขต 1 94.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 94.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.26 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 92.84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโชค สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว สพป. อุดรธานี เขต 3 92.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สกลนคร เขต 3 91.38 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.86 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.34 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.76 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแห่(ประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านซับชุมพล สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.32 ทอง 17  
18 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนธเนตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 87.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 87.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 87.36 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.18 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองเมา สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.90 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 86.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.74 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านขอนแต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.70 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 86.64 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.56 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 86.40 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.34 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.24 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.24 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) สพป. นครพนม เขต 1 84.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านวังคมคาย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง สพป. นครพนม เขต 2 84.50 ทอง 38  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด สพป. ยโสธร เขต 2 84.30 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.96 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 สพป. มุกดาหาร 83.64 ทอง 44  
45 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. เลย เขต 2 83.50 ทอง 46  
47 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.46 ทอง 47  
48 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.34 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านโตนด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.70 ทอง 52  
53 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 82.64 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.36 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.70 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป. หนองคาย เขต 2 80.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.46 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม สพป. อุดรธานี เขต 1 80.40 ทอง 59  
60 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.20 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน