ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 3 75 เงิน 13  
17 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 13  
18 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 13  
19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 13  
20 โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 13  
21 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 - -  
24 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน