ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 15  
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60 ทองแดง 15  
22 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 15  
23 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 60 ทองแดง 15  
24 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 15  
25 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 15  
26 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 15  
27 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 15  
28 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 15  
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 60 ทองแดง 15  
30 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 15  
31 โรงเรียนอนุบาลสายสมร สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 15  
32 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 15  
33 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 60 ทองแดง 15  
34 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60 ทองแดง 15  
35 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
36 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน