ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านครั่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเปรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 25  
28 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70 เงิน 25  
29 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) สพป. ยโสธร เขต 1 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  
45 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน