ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 17  
22 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78 เงิน 17  
23 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 17  
24 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 17  
25 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 17  
26 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 17  
27 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 17  
28 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน 17  
29 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 17  
30 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 30  
32 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70 เงิน 30  
33 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 30  
34 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 70 เงิน 30  
35 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70 เงิน 30  
36 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70 เงิน 30  
37 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70 เงิน 30  
38 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 30  
39 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 30  
40 โรงเรียนบ้านสงาว สพป. เลย เขต 1 70 เงิน 30  
41 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 30  
42 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 30  
43 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 30  
44 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 70 เงิน 30  
45 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 30  
46 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 30  
47 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 70 เงิน 30  
48 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 30  
49 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 30  
50 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 30  
51 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 30  
52 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70 เงิน 30  
53 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 30  
54 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70 เงิน 30  
55 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70 เงิน 30  
56 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 70 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน