ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต 2 89.51 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะพานโดม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.55 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป. อุดรธานี เขต 1 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.39 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.03 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.96 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย สพป. ยโสธร เขต 2 85.77 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.58 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.57 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.12 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.76 ทอง 14  
15 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 สพป. อำนาจเจริญ 84.44 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.94 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.79 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.73 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.71 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.52 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 83.35 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.17 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.09 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.88 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 82.54 ทอง 25  
26 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.18 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านตาด สพป. สกลนคร เขต 3 82.08 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.98 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป. นครพนม เขต 2 81.65 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านตาเป้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.65 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.62 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านดอนปอ สพป. บึงกาฬ 81.45 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.19 ทอง 33  
34 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร สพป. อุดรธานี เขต 2 81.16 ทอง 34  
35 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.86 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.79 ทอง 37  
38 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.63 ทอง 38  
39 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.54 ทอง 39  
40 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.51 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.44 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.41 ทอง 42  
43 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.25 ทอง 43  
44 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านสงาว สพป. เลย เขต 1 79.75 เงิน 45  
46 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 79.73 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านโพนแบง สพป. ยโสธร เขต 1 79.66 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.33 เงิน 48  
49 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 79.31 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79.30 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79.22 เงิน 51  
52 โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี สพป. มุกดาหาร 79.12 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.79 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.13 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านดงพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 77.59 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.14 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 76.18 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 74.84 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน