ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 93.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 92.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจะเนียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สกลนคร เขต 2 91.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 2 90.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสามขัว สพป. มุกดาหาร 89.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 83.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.66 ทอง 29  
30 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านแซวประดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.33 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านประคอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.66 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล สพป. ยโสธร เขต 2 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 77.66 เงิน 36  
37 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 77.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย สพป. เลย เขต 1 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. ยโสธร เขต 1 76.66 เงิน 39  
40 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.66 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 3 75.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 74.66 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.33 เงิน 44  
45 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 45  
46 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 73.66 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.33 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.66 เงิน 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 72.33 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 51  
52 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 71.66 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.33 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านขาว สพป. อุดรธานี เขต 1 71 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 71 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.66 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 70.66 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70.33 เงิน 58  
59 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 70.33 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน