ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 86.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 85.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคำแมด สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 84.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 84.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.67 ทอง 25  
27 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 80.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.67 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.สนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 80.67 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 80.67 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สพป. มุกดาหาร 80.67 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.33 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านท่างาม สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 38  
43 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 38  
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 38  
45 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 38  
46 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 38  
47 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 38  
48 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 38  
49 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ สพป. สกลนคร เขต 1 77.67 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76.33 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.67 เงิน 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 52  
55 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 72.67 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 72.67 เงิน 55  
57 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 67 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน