ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 233
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถาวร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 6  
14 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 6  
15 โรงเรียนบ้านสะแบง สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 6  
16 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 6  
17 โรงเรียนบ้านสิงห์ สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 6  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 6  
19 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 6  
20 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 6  
21 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 6  
22 โรงเรียนบ้านเชียงดา สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 6  
23 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 6  
24 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 6  
25 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 6  
26 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 6  
27 โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 6  
28 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 6  
29 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 29  
33 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 29  
34 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 29  
35 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 29  
36 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 29  
37 โรงเรียนวัดเหมสูง สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 29  
38 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78 เงิน 29  
39 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านดงสีโท สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านตูบโกบ สพป. เลย เขต 1 67 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. สุรินทร์ เขต 2 67 ทองแดง 39  
44 โรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 67 ทองแดง 39  
45 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 39  
46 โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67 ทองแดง 39  
47 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 67 ทองแดง 39  
48 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 52 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน