ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง 9  
13 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 14  
18 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 14  
19 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 14  
20 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านกระจาย สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 20  
24 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 24  
30 โรงเรียนบ้านคำไหล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 24  
31 โรงเรียนบ้านซำตาโตง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 24  
32 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 24  
33 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 24  
34 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 24  
35 โรงเรียนบ้านท้องเรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 24  
36 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 24  
37 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 24  
38 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 24  
39 โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 24  
40 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 24  
41 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 24  
42 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 24  
43 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 24  
44 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 24  
45 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 24  
46 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 24  
47 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 24  
48 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 24  
49 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 24  
50 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 24  
51 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 24  
52 โรงเรียนบ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 24  
53 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 24  
54 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 24  
55 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 24  
56 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 24  
57 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 24  
58 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 86 ทอง 24  
59 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 24  
60 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 24  
61 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน