ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซำตาโตง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 95.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 93.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 28  
32 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 28  
33 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 28  
34 โรงเรียนบุญจิราธร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75 เงิน 34  
38 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 34  
39 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75 เงิน 34  
40 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ สพป. ยโสธร เขต 2 74 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 73 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 44  
46 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 71 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 71 เงิน 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 71 เงิน 46  
50 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 71 เงิน 46  
51 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 71 เงิน 46  
52 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 70.50 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 62 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน