ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ สพป. อุดรธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 10  
13 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 13  
21 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 13  
22 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 13  
23 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 13  
24 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 13  
25 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 13  
26 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 13  
27 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 13  
28 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 13  
29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านมะนาว สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 29  
37 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 29  
38 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 29  
39 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 29  
40 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 29  
41 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 29  
42 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง 29  
43 โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 29  
44 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 29  
45 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 45  
49 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 45  
50 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 45  
51 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 45  
52 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 45  
53 โรงเรียนบ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 54  
55 โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 57  
58 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 59  
60 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 59  
61 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน