ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.33 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 87.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเชียงกรม สพป. อุดรธานี เขต 2 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนายม สพป. อุดรธานี เขต 3 83.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.33 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. บึงกาฬ 82.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 82.67 ทอง 26  
28 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.67 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.33 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.67 ทอง 32  
34 โรงเรียนหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 41  
43 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 78.67 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 78.67 เงิน 43  
45 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78.67 เงิน 43  
46 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78.33 เงิน 46  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 77.33 เงิน 47  
48 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 77.33 เงิน 47  
49 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 49  
50 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76.67 เงิน 51  
52 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 52  
56 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 52  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.67 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. เลย เขต 1 72.67 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม สพป. ยโสธร เขต 1 71.67 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน