ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชียงกรม สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 6  
10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 6  
11 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านประสุข สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 11  
19 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 11  
20 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 11  
21 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 11  
22 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 11  
23 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 11  
24 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 11  
25 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 11  
26 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 11  
27 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 11  
28 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 11  
29 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 11  
30 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 30  
33 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 30  
34 โรงเรียนเขาวงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 30  
35 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 35  
37 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 38  
40 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 38  
41 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านตาโม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน 41  
45 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 41  
46 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 41  
47 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 47  
51 โรงเรียนบ้านประดู่งาม สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 1 75 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 51  
54 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75 เงิน 51  
55 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75 เงิน 51  
56 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 51  
57 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 51  
58 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 51  
59 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 59  
60 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 72 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน