ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 75 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 23  
27 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 23  
28 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 23  
29 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 23  
30 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 74 เงิน 23  
31 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา สพป. ยโสธร เขต 2 73 เงิน 31  
33 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 31  
34 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73 เงิน 31  
35 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 72 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 35  
40 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 35  
41 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 71 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 41  
45 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70 เงิน 45  
46 โรงเรียนวันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 45  
47 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 45  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 48  
53 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 67 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 67 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 64 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 62 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 62 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 58  
61 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 62 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน