ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 95.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 90.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 89.70 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) สพป. อุดรธานี เขต 3 89.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.30 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.30 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 16  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 16  
19 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.70 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.70 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.70 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านโนนตะโก สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.70 ทอง 19  
23 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.70 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 24  
28 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 87.70 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองหลวง-ชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 87.70 ทอง 29  
31 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.70 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.70 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.70 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.70 ทอง 32  
35 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 86.70 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 36  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.70 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.70 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.70 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.30 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 84.70 ทอง 44  
45 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.30 ทอง 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 46  
47 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.70 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.30 ทอง 48  
49 โรงเรียนวัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.70 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.30 ทอง 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 52  
53 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 81.70 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.70 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.30 ทอง 55  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 56  
59 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน