ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 182
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 77.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 76.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. เลย เขต 3 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 74.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 73.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 72.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 71.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 68.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 67.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 64.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -  
19 โรงเรียนบ้านสะพุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
20 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน