ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.79 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าน สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.72 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) สพป. บึงกาฬ 83.59 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสามขา สพป. สกลนคร เขต 3 82.37 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป. อุดรธานี เขต 3 80.13 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.03 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.14 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านยวด สพป. อุดรธานี เขต 1 75.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71.81 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ สพป. นครพนม เขต 1 67.84 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย สพป. ยโสธร เขต 2 65.54 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 65.26 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65.02 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุดรธานี เขต 4 63.61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. นครราชสีมา เขต 3 63.39 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 2 62.83 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62.26 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย สพป. เลย เขต 1 60.08 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 1 59.70 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 58.93 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 57.28 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านศุภชัย สพป. ขอนแก่น เขต 3 56.79 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว สพป. ยโสธร เขต 1 55.62 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 52.63 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 50.88 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค สพป. นครราชสีมา เขต 1 50.71 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 49.96 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 49.74 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 49.13 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยววังบอน สพป. เลย เขต 3 46.49 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 45.05 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 40.95 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 38.73 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. หนองคาย เขต 2 37.61 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 36.83 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 36 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 34.96 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 34 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 34 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 34 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนบ้านคูซอด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 32 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 32 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 31.07 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 30 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 29 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 29 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 29 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 29 เข้าร่วม 50  
54 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 28 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 27 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 27 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด สพป. สกลนคร เขต 2 26 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 26 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 23 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 23 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ สพป. ขอนแก่น เขต 1 21 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน