ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 175
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองบัวบาน สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองจูบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน