ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูมิพิชญ สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนชาย สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพานพร้าว สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนกู่จาน สพป. ยโสธร เขต 1 85.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.33 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.33 ทอง 14  
18 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 85.33 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านนายม "นิยมศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 19  
22 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.66 ทอง 22  
24 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 84.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.33 ทอง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.33 ทอง 29  
32 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.33 ทอง 29  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 33  
39 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 33  
40 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.66 ทอง 40  
41 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน สพป. อำนาจเจริญ 82.33 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 82.33 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.33 ทอง 41  
45 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.33 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 46  
48 โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 46  
49 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.66 ทอง 49  
50 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.33 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.33 ทอง 50  
52 โรงเรียนอนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.33 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 53  
56 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 53  
57 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.66 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 80.66 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.33 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 60  
61 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน