ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 7  
11 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 14  
17 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 14  
18 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 14  
19 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 22  
25 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 22  
26 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 73 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 32  
35 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ สพป. ยโสธร เขต 1 72 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 72 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72 เงิน 35  
40 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 35  
41 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 35  
42 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านสีโค สพป. สุรินทร์ เขต 3 71 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ สพป. ยโสธร เขต 2 70 เงิน 44  
47 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 69 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 69 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69 ทองแดง 47  
51 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 47  
52 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 69 ทองแดง 47  
53 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 67 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66.66 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. เลย เขต 1 64 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน