ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. อุดรธานี เขต 2 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านตากลาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านนาเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนพลับพลา สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองกรดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 77.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 76.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน