ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สพป. ยโสธร เขต 2 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 82.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.80 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.40 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านคลองเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 78.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.40 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านคำยาง สพป. อุดรธานี เขต 2 78.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 78.20 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 32  
34 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.80 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองแตง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.80 เงิน 34  
37 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 77.80 เงิน 34  
38 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 77.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 77.60 เงิน 38  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 3 77.40 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านประสุข สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 77.20 เงิน 42  
44 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.20 เงิน 42  
45 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 45  
47 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป. อุดรธานี เขต 3 75.60 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75.60 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านนาแอง สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 53  
55 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 74.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74 เงิน 57  
58 โรงเรียนรังงามวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 73.40 เงิน 58  
60 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 73.40 เงิน 58  
61 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.20 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน