ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
22 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 74 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74 เงิน 22  
26 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 22  
27 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 72 เงิน 27  
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 72 เงิน 27  
33 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 33  
37 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 33  
38 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านอิปาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 68 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 66 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 62 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 58 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 58 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม สพป. เลย เขต 1 56 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 56 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 55  
58 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 56 เข้าร่วม 55  
59 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 54 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนอนุบาลสมนึก สพป. ยโสธร เขต 2 52 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 48 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน