ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุตาโสม สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 64 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 62 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 62 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 60 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 56 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านสวายซอ สพป. สุรินทร์ เขต 3 56 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 56 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 54 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 54 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านโหรา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 54 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 54 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 52 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 52 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 50 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
34 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม 29  
35 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 48 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 48 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา สพป. อุดรธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 44 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 44 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 44 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 44 เข้าร่วม 38  
42 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 44 เข้าร่วม 38  
43 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ 44 เข้าร่วม 38  
44 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 44 เข้าร่วม 38  
45 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 42 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 42 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 42 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ สพป. ยโสธร เขต 2 42 เข้าร่วม 45  
49 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 42 เข้าร่วม 45  
50 โรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 40 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านโนนพะไล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 40 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 40 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 40 เข้าร่วม 50  
54 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 38 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 38 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 34 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 34 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 32 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านคกไผ่ สพป. เลย เขต 1 30 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 28 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 20 เข้าร่วม 61  

หมายเหตุ : โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 ได้คะแนนรอบที่ 2 มากกว่าโรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน