ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 13  
16 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 59 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 59 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 55 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 55 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 54 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนพุทธบารมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 54 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 53 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 52 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 49 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 47 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 46 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 46 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 44 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 43 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 43 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองหลอด สพป. อุดรธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 41 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 41 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 35 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 33 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 32 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 29 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 28 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 25 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านตาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3 23 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 22 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 21 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 21 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 19 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 17 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 16 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 16 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 14 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 11 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนวันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 10 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน