ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 013
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 4  
14 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 4  
15 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4  
16 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 4  
17 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 17  
24 โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 17  
25 โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 25  
31 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 25  
32 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 25  
33 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 25  
34 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 25  
35 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 25  
36 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 25  
37 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 25  
38 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 25  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 39  
41 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 39  
44 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 39  
45 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 39  
46 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 39  
47 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 39  
48 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง 39  
49 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 39  
50 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 39  
51 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 39  
52 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 39  
53 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 39  
54 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 39  
55 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 72 เงิน 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน